Regulamin programu lojalnościowego „JKCOIN”

 jkcoin logo new

Niniejszy Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego pod nazwą: „JKCOIN”
oraz warunki uczestnictwa w tym programie, a w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.


Rozdział I

Słownik użytych pojęć

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. OpenArt Studio -  firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego spełniająca warunki określone w Rozdziale III.
 4. Program – program lojalnościowy opisany w niniejszym Regulaminie pod nazwą „JKCOIN”, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów lojalnościowych JKCOIN wymienianych na Nagrody.
 5. Token użytkowy - cyfrowy token użytkowy mający cechy punktu, żetonu, punktu lojalnościowego. Token użytkowy funkcjonuje jako kupon i nie zapewnia posiadaczom tokenu udziałów w platformie firmy lub innym aktywach. Taki cyfrowy token użytkowy można później wykorzystać na nagrody lub produkty i usługi oferowane przez wystawcę takiego tokenu. Używany często w programach lojalnościowych.
 6. Punkt lojalnościowy JKCOIN – to punkt lojalnościowy reprezentowany w postaci tokenu użytkowego wygenerowany na platformie Ethereum wykorzystującej technologię Blockchain. Technologia blockchain (rozproszonego rejestru) wykorzystywana jest do gromadzenia wirtualnych punktów lojalnościowych JKCOIN zapisywanych na Koncie Uczestnika, możliwych do uzyskania głównie w programie lojalnościowym TokenBack. Uzyskane punkty uprawniają Uczestnika do ich wymiany na Nagrody. Technicznie JKCOIN to kontrakt zapisany w sieci Blockchain Ethereum (ERC20).
 7. Oficjalny adres kontraktu JKCOIN – punkt lojalnościowy JKCOIN występuje na blockchainie Ethereum pod spersonalizowanym oficjalnym adresem kontraktu. Adres kontraktu to: 0xdf85afd8a99c5d54987bb7fbd37ba9e1aedd942c.
 8. Nagrody – przedmioty materialne lub usługi opisane na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.jkcoin.pl oraz na stronach: JacekKolodziejczak.com i openartstudio.pl. Nagrody możliwe są do uzyskania przez Uczestnika w zamian za punkty lojalnościowe JKCOIN zgromadzone w Programie. Pozyskane w ten sposób Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na gotówkę.
 9. Vouchery OpenArt Studio - Bony Zniżkowe do wykorzystania w firmie OpenArt Studio.
 10. JKCOIN Holders: dedykowana grupa sympatyków i posiadaczy tokenów JKCOIN, skupiona na stronie https://jkcoin.pl/jkcoin-holders.
 11. NetPAY – promocja oferująca rabat 10% lub 20% na usługi w firmie OpenArt Studio.
 12. Rabat 10% w sklepie www.jkcoin.pl – promocja na wybrane produkty i usługi w sklepie na stronie: www.jkcoin.pl dla członków grupy JKCOIN Holders w wysokości 10%.
 13. Program TokenBack – program dający możliwość otrzymania stosowną ilość punktów JKCOIN przy okazji zakupu usług informatycznych Organizatora.
 14. Program Partnerski OpenArt Studio - nagradzanie za polecanie usług firmy informatycznej OpenArt Studio.
 15. Konto Uczestnika – utworzone przez Uczestnika na platformie Ethereum konto z przyznanym adresem, na którym można przechowywać punkty jako punkty lojalnościowe JKCOIN. Konto Uczestnika powinno zostać utworzone zgodnie z zasadami funkcjonowania platformy Ethereum, dostępnymi pod adresem: https://ethereum.org/.
 16. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.jkcoin.pl
 17. Relacje z Holderami – oficjalny kanał komunikacji - strona https://jkcoin.pl/relacje-z-Holderami szczególnie poświęcona komunikacji między Jackiem Kołodziejczakiem a posiadaczami punktów JKCOIN zwanymi potocznie "Holderami". W dziale komunikaty można znaleźć ważne oświadczenia i informacje dotyczące Programu. Aby być na bieżąco zaleca się cykliczne śledzenie tej strony i komunikatów.
 18. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym programu lojalnościowego „JKCOIN” jest promocja usług świadczonych przez firmę Organizatora OpenArt Studio oraz promocję osoby Jacka Kołodziejczaka.
 2. Program prowadzony jest na terenie całego kraju czyli Polski.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 11 września 2018 roku i trwa do odwołania.
 4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć lub zawiesić Program, o czym będzie informował poprzez Stronę Internetową.
 5. Termin zakończenia lub zawieszenia Programu zostanie podany z wyprzedzeniem 30 dni.
 6. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz sklep na stronie: https://jkcoin.pl/sklep z aktualną ofertą Nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

 

Rozdział III

Uczestnicy Programu i warunki udziału

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 2. Program skierowany jest do osób pełnoletnich i niepełnoletnich, które w okresie trwania Programu spełniają łącznie następujące warunki:
  1. Utworzyli Konto Uczestnika na platformie Ethereum.
  2. W przypadku osób niepełnoletnich, posiadają zgodę prawnego opiekuna do udziału w Programie.
  3. Zaakceptowali regulamin.
  4. Wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu.
  5. Otrzymali w wieloraki sposób punkty lojalnościowe JKCOIN.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu poprzez utworzenie Konta Uczestnika za pośrednictwem platformy Ethereum, dostępnej pod adresem: https://ethereum.org
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia punktów okolicznościowych oraz ich wymiany na Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego założenia Konta Uczestnika, za utrudnienia w funkcjonowaniu platformy Ethereum oraz za utratę przez Uczestnika danych do logowania na platformie Ethereum.
 6. W przypadku utraty przez Uczestnika danych do logowania do Konta Uczestnika, Organizator nie ma możliwości odtworzenia tych danych. Gdy wystąpi taka sytuacja, Uczestnik traci zgromadzone na swoim koncie punkty lojalnościowe, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z punktów, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu.

 

Rozdział IV

Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, firma OpenArt Studio Jacek Kołodziejczak z siedzibą w Gnieźnie, ul. Laubitza 12a/7, 62-200 Gniezno, NIP 784-223-54-40, REGON 301648449.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym JKCOIN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzach zamieszczonych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl, jacekkolodziejczak.com przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
 5. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych punktów lojalnościowych i żądania Uczestników ich wymiany na Nagrody.
 6. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wypełnić Formularz, zawierający poprawne dane osobowe Uczestnika i przesłać go do Organizatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń cywilnoprawnych.
 11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

Rozdział V

Gromadzenie i wymiana punktów lojalnościowych JKCOIN

 1. Uczestnik Programu ma możliwość gromadzenia punktów lojalnościowych – „JKCOIN”, które może wymienić na Nagrody poprzez strony: jkcoin.pl, openartstudio.pl lub jacekkolodziejczak.com
 2. Uczestnik zbiera punkty na swoim Koncie Uczestnika poza stroną internetową JKCOIN.pl.
 3. Punkty przyznawane są po wykonaniu przez Uczestnika aktywności wskazanych na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com lub przez akcje promocyjne typu Giveway, Airdrop, TokenBack itp.
 4. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymieniane na nagrody przez okres trwania Programu.
 5. Organizator zastrzega brak możliwości zwrotu Nagrody, którą Uczestnik wybrał za zgromadzone Punkty.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przesłania Nagrody jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika w ciągu 72 h od dnia ich przyznania.
 8. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na gotówkę lub PLN wypłacane na konto bankowe.
 9. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody wyszczególnione na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com
 10. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są na stronach: jkcoin.pl, openartstudio.pl oraz jacekkolodziejczak.com i mogą być zmienne w czasie.
 11. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danej Nagrody na rynku, istotna zmiana terminów dostaw. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora Nagród oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.
 12. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć) % wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.
 13. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania.
 14. Jedną z Nagród są „Vouchery OpenArt Studio”. Są one limitowane wg. ilości i wartości. Zależy to od popularności zapotrzebowania na Vouchery, zależy też od cen za usługi na rynku informatycznym. Istnieją konkretne serie emisji poczynając od Serii A2018, która została wyemitowana 15 września 2018 r. Każdy Voucher danej serii jest numerowany wg. przykładu: Voucher Bronze A2018-33 oznacza Voucher o wartości 10zł (Bronze) następnie jest oznaczenie Serii A2018 oraz konkretny numer Vouchera czyli 33 ze 100 dostępnych w przypadku tej serii. Możliwość wymiany punktów lojalnościowych JKCOIN na Vouchery OpenArt Studio trwa do wyczerpania zapasów lub do zakończenia oferty przez Organizatora.
 15. Rabat NetPAY 10% w firmie OpenArt Studio można otrzymać płacąc za usługi monetami (walutami) cyfrowymi takimi jak: Bitcoin, Ethereum itp. w tym punktami lojalnościowymi JKCOIN. Użytkownik płacąc punktami JKCOIN otrzyma aż 20% rabatu, który jest już zawarty w cenach podanych na stronie internetowej JKCOIN.pl. Wartość rabatu standardowego 10% oraz promocyjnego 20% może się zmieniać w czasie trwania oferty. O planowanych zmianach wartości rabatów Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty w relacjach z holderami: https://jkcoin.pl/relacje-z-holderami..
 16. Członkom grupy JKCOIN Holders przysługuje 10% rabatu na wybrane produkty i usługi w sklepie na stronie: https://jkcoin.pl/sklep Warunkiem obniżenia ceny w sklepie o 10% posiadanie zarejestrowanego konta na stronie https://jkcoin.pl/ z przyznanym dostępem do grupy JKCOIN Holders. Ceny w sklepie na wybrane produkty i usługi obiżą się automatycznie rozpoznając zalogowanego użytkownika ze statusem JKCOIN Holdera. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć promocję 10% rabatu dla członków grupy JKCOIN Holders w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu promocji Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej. Wartość rabatu 10% może się zmieniać w czasie trwania promocji.
 17. Z dniem 1 stycznia 2020r. uruchomiony został nowy program TokenBack. Uczestnik może otrzymać punkty lojalnościowe JKCOIN w ramach Programu TokenBack przy okazji zakupu usług informatycznych w OpenArt Studio. Zamawiając wybraną usługę informatyczną lub graficzną Uczestnik otrzyma w ramach programu TokenBack stosowną ilość punktów lojalnościowych JKCOIN.
  Wysokość przyznanego TokenBacku (bonusu) wynosi 5% od każdej opłaconej faktury. Kwota bonusu liczona jest do dwóch miejsc po przecinku. Kurs wymiany TokenBack jest stały i wynosi 10 punktów JKCOIN za każdy 1 PLN zwrotu. Przykład: Kwota na fakturze OpenArt Studio wynosi 515 zł. Z tej kwoty należy obliczyć 5% TokenBacku czyli użytkownik otrzyma bonus 25,75 JKCOIN. Każdy klient OpenArt Studio będzie miał swoje konto użytkownika na portalu jkcoin.pl, w którym po zalogowaniu będzie mógł sprawdzić aktualny stan swoich JKCOIN-ów otrzymanych w ramach programu TokenBack. Użytkownik swoje punkty będzie mógł wymienić na nagrody w sklepie lub inne usługi.
  Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program TokenBack w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu TokenBack Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami.
 18. Punkty JKCOIN Uczestników, którzy wymienili je na nagrody lub usługi są "spalane" czyli niszczone i pomniejszają ogólną ilość JKCOIN-ów, których początkowo było 21 mln sztuk. W ten sposób JKCOIN jest monetą (tokenem) dezinflacyjnym ponieważ zmniejsza się jej ilość. Aktualną liczbę "spalanych" punktów JKCOIN można na bieżąco monitorować na poniższej stronie: JKCOIN - ENS: Burn Address
 19. Program Partnerski OpenArt Studio - umożliwia otrzymanie nagrody za polecanie usług firmy informatycznej OpenArt Studio. Możesz otrzymać nagrodę w wysokości 10% wartości zrealizowanego projektu wypłaconą w tokenach JKCOIN. Przykład: Jeśli polecona przez Ciebie osoba kupi w mojej frmie OpenArt Studio usługę wykonania strony internetowej za 2000 PLN otrzymasz 10% z tej kwoty w postaci punktów lojalnościowych JKCOIN o wartości 200 PLN. Kurs wymiany w Programie Partnerskim jest stały i wynosi 10 tokenów JKCOIN za każdy 1 PLN poleconej usługi. W powyższym przykładzie otrzymasz 2000 tokenów JKCOIN. Wartość zwrotu zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku do dołu.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami.
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze zakończenie Programu.
 3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej w dziale Komunikaty będącej częścią Relacji z Holderami.
 4. W przypadku śmierci Organizatora Program zostaje zakończony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody Uczestników będących posiadaczami punktow  lojalnościowych JKCOIN, którzy nie będą już mogli wymienić punktów na nagrody i usługi a także zrealizować uzyskanych nagród w przypadku Voucherów OpenArt Studio lub innych.
 5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody powinni wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.
 6. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji przez sąd arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2018 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 Gniezno, 13 października 2021  Wersja 2.4